ACASĂ DESCRIERE PROIECT RESURSE EDUCAŢIONALE DOCUMENTE ȘTIRI POZE CONTACT


Proiectul “ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES” propus de către ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”, TÂRGU MUREȘ în parteneriat cu ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”, TURNU ROȘU, a fost aprobat și va fi implementat în cadrul Axei Prioritare 5, DMI 1, a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU), începând cu data de 02.05.2014.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 2.127.098 lei, din care 98% asistență financiară nerambursabilă cofinanțată prin Fondul Social European iar 2% contribuție proprie a beneficiarului.

Proiectul se implementează în Școala Gimnazială “LIVIU REBREANU”, TÂRGU MUREȘ, jud. Mureș, str. Surianu, nr. 1-3, 540376 și în ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”, TURNU ROȘU, jud. Sibiu, str. Școlii, nr. 428, email: scturnur@yahoo.com, pe o durată de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului este formarea competențelor transversale necesare societății bazate pe cunoaștere, prin servicii educaționale inovative, consiliere și orientare, educație pentru cetățenie activă, antreprenoriat și dezvoltare durabilă la 300 de elevi cu vârsta cuprinsă între 7-14 ani.

Proiectul are un număr de 10 obiective specifice care fac referire la dezvoltarea și implementarea de măsuri inovative în domeniul instructiv-educativ, care să corespundă nevoilor grupului țintă și contextului economico-social actual.

Grupul țintă al proiectului este format din 300 de elevi, 40 de cadre didactice și 25 de părinți/tutori ai preșcolarilor/elevilor.